Välkommen till Norsjöfrakt!

En stark partner

Om Norsjöfrakts affärsidé

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för ditt transportbehov

“Norsjöfrakt AB skall erbjuda marknaden attraktiva logistiklösningar, entreprenadverksamheter och materialförsäljning som präglas av service, kvalitet och låg miljöpåverkan.” 
 

Vår verksamhet är inriktad mot områdena specialtransporter, anläggning, ballast, miljö och skog. 

Lars Eriksson
VD

Produkter & Tjänster

Vi erbjuder maskin- och transportlösningar samt bedriver entreprenadverksamhet och försäljning av jord, grus och bergmaterial mm.

Grus & Jord
Vi kan leverera sand- grus och stenmaterial till stora eller små entreprenader, skogsvägar garageuppfarter, husgrunder eller för plattläggning. Är du osäker på vilken sorts material du behöver så hjälper vi dig! 

Slam & Sugtjänst

Med mångårig erfarenhet tömmer vi enskilda slambrunn och tankar.

Grustransporter

Behöver du grustransport till någon väg, gård eller annat entreprenadarbete?

Grävmaskinarbeten

Är du i behov av grävmaskin? Vi erbjuder flera olika storlekar med skickliga förare.
Norsjöfrakt bildades i början av 1940 talet

Om Norsjöfrakt AB

Idag är vi ett väl etablerat transport-entreprenad och materialsäljande företag med säte i Norsjö.

Våra åkerier

Företaget ägs av 12 delägare.Tillsammans förfogar dessa över 30 enheter och sysselsätter omkring 35-40 personer.